Hüseyin Çelik

18.3.2023

Blog-photo

Ülkemizde Kentleşme ve sorunları

Ülkemizde kentleşme ve sorunları

 

Türkiye'de kentleşme süreci oldukça hızlı ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. 1960'lardan bu yana Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanlardan kentlere göç etmiştir. Bu göçler sonucu, Türkiye'de nüfusun %93'ü kentlerde yaşamaktadır ve bu oran hızla artmaktadır.

Kentleşme süreci, Türkiye'deki şehirlerin büyümesine ve değişmesine yol açmıştır. Yeni yerleşim alanları, altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesiyle birlikte kentlerdeki yaşam standartları artmıştır. Ancak, bu hızlı kentleşme süreci aynı zamanda çevre sorunları, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve diğer sorunları da beraberinde getirmiştir.

Türkiye'de kentleşme süreci her ilde farklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Diğer taraftan, Anadolu'da bulunan diğer illerde de kentleşme hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye'de kentleşme süreci, ekonomik büyümenin ve modernleşmenin bir göstergesi olarak görülebilir. Ancak, bu sürecin sürdürülebilir olması için çevre dostu politikaların benimsenmesi ve altyapı yatırımlarının yapılması gerekmektedir.

Öte yandan ülkemizin birçok bölgesinin deprem bölgesi olması ve en son 7 ilimizde yaklaşık 50.000 insanımızın hayatına mal olan bu  doğa afetinde de görüldüğü gibi bilimsellikten uzak  kaderci anlayışlarla kentsel planlama ve yapılaşma olamaz. Umarız ve dileriz bundan sonra sorumluluğu olan tüm yerel ve merkezi yönetim organları, kurum ve kişiler daha sorumlu davranırlar. Bu yaşanan büyük acılardan ders çıkarırlar.