Deniz Çağlar

21.3.2023

Blog-photo

2023 EMLAK SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ

Elmalık sektörü, son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen bir sektör olmuştur. Ancak, emlak sektöründe birçok faktör ve değişken olduğundan, geleceği tahmin etmek zordur. Bu nedenle, emlak sektörü ve geleceği konusunda birkaç önemli noktaya değinmek lazım.

Öncelikle, teknolojinin emlak sektöründeki etkisi giderek artmaktadır. Artan dijitalleşme ve akıllı cihazların yaygınlaşması, emlak sektöründe de önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, sanal tur ve online görüntüleme teknolojileri, emlak sektöründe yaygınlaşarak, ev arayan kişilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde evleri keşfetmelerine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerin gelecekte daha da geliştirilerek kullanılması, emlak sektöründe büyük bir değişim yaratması beklenmektedir.

Özellikle e-ticaretin aktif olmaya başladığı sektörümüzde dijitalin önemi giderek artacaktır. Gelişen teknolojilerle hayatımızın bir parçası olmaya başlayan yapay zekâ ve sanal gerçeklik uygulamalarının en çok etkileyeceği sektörlerden birisinin gayrimenkul sektörü olacağı muhakkaktır. Global dünya ekonomisi içerisinde büyük bir paya sahip olan gayrimenkul sektörünün, bu büyük pazarlarda varlığını sürdürmesi ancak yeni teknolojilere uyum sağlamakla mümkün olabilecektir. Büyük pazarlara ulaşabilmek ve sürekliliği sağlayabilmek ancak teknolojinin doğru kullanımı ile mümkündür. Bu da ciddi yatırım ve organizasyon gerekliliği oluşturur. Kurumsal olmayan yapıların sektördeki varlığı giderek azalacaktır. Bu nedenle gayrimenkul sektöründeki paydaşlarımızı, EMLAKTİF A.Ş yapısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

İkinci olarak, emlak sektöründe sürdürülebilirlik ve yeşil binalar giderek önem kazanmaktadır. Daha az enerji tüketen ve çevre dostu binaların yapımı, hem maliyetleri düşürmek hem de çevre kirliliğini azaltmak açısından önemlidir. Bu nedenle, emlak sektöründe yeşil bina tasarımı ve sürdürülebilirlik konularına daha fazla odaklanılması beklenmektedir.

Üçüncü olarak, şehirlerdeki nüfus artışı ve kentsel dönüşüm, emlak sektöründe önemli bir faktördür. Kentsel dönüşüm projeleri, mevcut yapıları yenileyerek daha modern ve kullanışlı hale getirmekte ve böylelikle emlak piyasasını canlandırmaktadır. Ancak, bu dönüşüm projelerinin çevre ve toplum sağlığına olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak yapılması önemlidir.

Son olarak, emlak sektöründe finansal krizlerin etkisi önemli bir konudur. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, emlak sektöründeki faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle, emlak sektöründeki oyuncuların risk yönetimine ve finansal planlamaya daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.

Genel olarak, emlak sektörü giderek daha fazla dijitalleşmekte ve sürdürülebilirlik, yeşil bina tasarımı ve kentsel dönüşüm gibi konular